Baca Bakım ve Temizlik Hizmetleri

Chimney-Sweep-Cost-sm26 Temmuz 2002 tarih, 24827 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 9 Eylül 2009 Tarihinde Yapılan Değişiklikten Sonra revize edilen  “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”in 58. Maddesinde: “Sıvı ve katı yakıt kazanlarının bacalarının altında bir kurum temizleme menfezi bulunacak, yılda en az 2 kez yetkili kişilere temizletilecektir. Bacaların temizliğinden bina sahip ve yöneticileri sorumludur denilmektedir. Baca temizliği, mahallin itfaiye teşkilatı tarafından yapılır. Ancak, bu konuda, itfaiye teşkilatından aldığı izinle ve belediye encümeninin belirlediği fiyat tarifesi üzerinden, faaliyet gösteren özel firmalar varsa, temizlik onlara da yaptırılabilir denilmektedir.

İlgili kurumlardan Yeterlilik Belgesine sahip olan ETİNOKS sahip olduğu bilgi birikimi, teknolojik alt yapısı ile Baca Bakım ve Temizlik hizmetleri konusunda sektörünün öncü şirketlerinden biri olmuştur. ETİNOKS tüm faaliyetlerinde olduğu gibi Baca Bakım ve Temizlik hizmetleri konusunda nitelikli personel ve kurumsal alt yapısı ile müşterilerine çözümler üretmektedir.