Binalarda Enerji Kimlik Belge Düzenlenmesi

638795 Aralık 2008 tarihli 27075 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, yeni ve mevcut binaların Enerji Kimlik Belgesi (EKB) almasını yasal olarak zorunlu kılmaktadır. Yasa kapsamında 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapılacak yeni binaların ruhsat alabilmeleri için EKB almaları gerekmektedir ve bu belgeleri SMM belgesine sahip mimar ve mühendislerden oluşan EKB Uzmanları verebileceklerdir. Mevcut binalarda ise EKB alımı için 2017 yılına kadar süre tanınmıştır. Fakat alım – satım ve kiralama gibi durumlarda bu belge istenecektir. Mevcut binalar için bu belgeyi EVD şirketlerine bağlı mimar ve mühendislerden oluşan EKB Uzmanları vereceklerdir.

Peki, nedir bu Enerji Kimlik Belgesi? Enerji Kimlik Belgesi, tıpkı beyaz eşyaların üzerinde gördüğümüz enerji sınıfı etiketlerindeki gibi, bir binanın A – G harfleri aralığında temsil edilen enerji sınıfını belirler. Bu enerji sınıfı binanın yıllık enerji ihtiyacına ve enerji tüketimine göre belirlenir. A harfi en iyi performans sınıfını, G harfi ise en düşük performans sınıfını temsil etmektedir.

Bu kimlik belgesinde ayrıca binanın ısıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi sıcak su ve aydınlatma için yıllık enerji ihtiyacı bulunmakla beraber binanın yıllık karbon salım miktarı ve yenilenebilir enerji kaynağı kullanım oranları da yer almaktadır. Enerji Kimlik Belgesinin en fazla 10 yılda bir yenilenme zorunluluğu bulunuyor. Fakat binaya yapılan tadilatlar neticesinde bina Enerji Sınıfının yüksek çıkması için EKB isteğe bağlı olarak yenilenebilir.

Tüm bu hesaplamalar nasıl yapılıyor? Binanın enerji ihtiyaçlarının hesaplanması için BEP-TR adında bir yazılım geliştirilmiştir. Programın ismi Bina Enerji Performansı ve Türkiye’den gelmektedir. BEP-TR, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın veritabanına bağlı web tabanlı bir yazılımdır. Bu konuda eğitim almış EKB Uzmanları, kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifre ile yazılıma bağlanarak çalışma yaptıkları binanın; bölgesel, mimari, mekanik ve elektrik bilgilerini detaylı olarak programa işleyerek kaydederler. Program ise girilen tüm verileri değerlendirirek, üzerinde çalışılan binanın yıllık enerji ihtiyaçlarını hesaplar ve bu değerleri referans değerler ile karşılaştırarak binanın enerji sınıfını belirler. Tüm bu veriler binanın mevcut projelerinden alınarak programa girilecektir. Bu nedenle binaya yapılan tadilatların bina projelerine işlenmesi gerekli olacaktır. Örneğin duvar yalıtımı sonradan yapılmış bir binanın projesine bu değişiklik işlenmemiş ise, bina duvar yalıtımsız olarak kabul edilecek ve buna göre işlem görecektir.