Hava Atık Gaz Sistemleri

dualis_3CE_ctTeknolojik gelişmelerle birlikte yapılardaki izolasyon bilinci artmıştır. Bu durum enerji kaybını minimuma indirirken yaşam mahalline hava girişini de azaltmaktadır. İzolasyondan dolayı azalan hava yanmayı zorlaştırmakta ve C tipi (hermetik) cihazların tercih edilmesine yol açmaktadır. Bireysel ısınma tercih edilirken, baca detayının çözülmemesi hem görüntü kirliliğine he de atık gazların çevreye verdiği zararın artmasına yol açmaktadır. Hava atık gaz sistemi çok katlı binalarda gaz yakıtlı hermetik cihazlar için özel olarak tasarlanmış bir baca sistemidir. Yanma havası bacanın içine entegre edilmiş kanal sayesinde dışarıdan sağlanır. İyi izole edilmiş evlerdeki cihazların yetersiz yanma havası problemini de ortadan kaldırmaktadır. Bu sistem ile Yanma havası bacadan ısınarak girdiği için %3 %4 enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

ETİNOKS konusunda uzman personelleri TS 11388 EN 13384-2 (Birden çok ısıtma tertibatına bağlı bacalar)’e  göre hava atık gaz sisteminin  tasarımını yapmakta, sahip olduğu bilgi birikimi, saha tecrübesi, teknolojik alt yapısı ile hava atık gaz sisteminin  montajı konusunda sektörünün öncü şirketlerinden biri olmuştur. ETİNOKS tüm   faaliyetlerinde olduğu hava atık gaz sisteminin  tasarım ve montajında nitelikli personel ve kurumsal alt yapısı ile müşterilerine çözümler üretmektedir.