Yönetmelik ve Standartlar

EPDK YÖNETMELİĞİ


Sertifika sahibi, tesisatın kontrolü esnasında ilgili test raporlarını iletim veya dağıtım şirketine teslim eder. Test raporuna, baca kontrol ve uygunluk raporu da eklenir. Baca kontrol ve uygunluk raporu olmayan iç tesisat işletmeye alınmaz.Müşteri, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen sürelerde baca kontrolünü sertifika sahibi gerçek veya tüzel kişilere yaptırır, baca kontrol ve uygunluk raporu alarak ilgili iletim veya dağıtım şirketine teslim eder. İletim veya dağıtım şirketi, baca kontrol ve uygunluk raporunu teslim etmeyen müşterinin mevcut tesisatına vermekte olduğu doğal gazı kesebilir.Baca kontrol ve uygunluk raporu teslim alınıncaya kadar doğal gaz verilmez.

Bacalar
Bacalar; baca gazları , yoguşma ve ısıdan etkilenmeyecek kalitede ve kalınlıkta,
ve/veya üretici talimatlarına uygun olmalıdır.
Isıtıcı  çıkışındaki baca başlangıç çapı bitime kadar korunmalıdır. Ancak, birden fazla
ısıtıcının baglandıgı  fanlı baca sistemlerinde üretici talimatlarına uygun olarak, baca
kesiti daraltılabilir.

Bacalarda yoguşmanın önlenmesi için  gerekli tedbirler alınmalıdır. Baca çift cidarlı
olmalı ve/veya oluşabilecek yoguşma tahliye edilmelidir. Gerekli gorülen hallerde,
tahliye borusu, donmaya karşı korunmalıdır.
ısıtıcı çalıştıgı  zaman, ısıtıcı baca sıcaklıgı ve yakındaki yanabilir diger malzemelerin
sıcaklıgı 65! C yi aşmamalıdır. Baca ve yanabilir maddeler arasında en az, 25 mm
olmalıdır.
Bacaların boyutu taşıyacagı  toplam yük ve ilgili diger faktorler göz onu ne alınarak
tespit edilir. Ortak bacalı sistemlerde, boyut ve basınç kayıpları için  üretici firma
talimatlarına uyulur.
Baca çıkışları , bina temiz hava girişleri ve açıklıklarına yakın yapılmamalıdır.
Baca ve baglantı elemanlarının yapıldıgı malzemeler saglam, korozyona dirençli ,
asbest içermeyen ve yanmaz olmalıdır.